Proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei” sprijină crearea de noi locuri de muncă

„Întreprinzător în Mileniul Trei” este unul dintre proiectele strategice aflate în curs de implementare în România, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul a fost conceput de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) în parteneriat cu firma MBM Software & Partners S.R.L. în jurul unui pachet complex de servicii care îmbină discipline orientate către antreprenoriat și managementul afacerii cu discipline orientate către introducerea în management a conceptelor, tehnicilor și instrumentelor informatice proprii societății informaționale.

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din persoane din toate oraşele ţării: manageri, angajaţi şi întreprinzători care doresc să îşi îmbunătăţească spiritul antreprenorial şi abilitatea de a utiliza intensiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea de zi cu zi, dar şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă.

„Întreprinzător în Mileniul Trei” a început în luna iulie 2010 şi se va încheia în luna decembrie 2012, interval în care cei doi parteneri facilitează accesul persoanelor din grupul ţintă la serviciile concepute şi dezvoltate în cadrul proiectului, contribuind astfel la crearea de noi societăţi comerciale şi la dezvoltarea celor existente, implicit la generarea de noi locuri de muncă mai sigure şi mai stabile.

De ce TIC în afaceri?

În România atât managerii şi angajaţii IMM-urilor cât şi potenţialii întreprinzători au nevoie să primească în mod continuu informaţie corectă şi consistentă referitoare la importanţa investiţiilor în TIC, la avantajele tehnologiilor moderne, dar mai ales la pârghiile concrete de dezvoltare a unei afaceri prin utilizarea TIC. Deşi majoritatea firmelor utilizează tehnologia informaţiei ea se rezumă de cele mai multe ori la aplicaţii de bază (office şi contabilitate), email şi acces la internet. În egală măsură pentru ca antreprenoriatul să devină o alegere atractivă pentru carieră este nevoie de informare eficace care să determine schimbarea mentalităţilor şi să creeze atitudini favorabile dezvoltării afacerilor proprii.

Ce soluţii oferă „Întreprinzător în Mileniul Trei”?

Pentru a contribui în mod concret la creşterea gradului de informare a grupului ţintă, CEED România şi MBM Software & Partners S.R.L au valorificat în mod armonios complementarităţile existente între cele două organizaţii şi au creat un pachet integrat de servicii pe care îl oferă gratuit grupului ţintă pe întreaga durată a proiectului:

  • Pachetul de programe de formare reprezintă  o dimensiune semnificativă a proiectului. Programele de formare, lansate în luna ianuarie 2011, sunt în plină desfăşurare şi se vor realiza ritmic până în luna noiembrie 2012. Prin intermediul acestora 800 de persoane îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri, 400 de beneficiari îşi vor desăvârşi aptitudinile în ceea ce priveşte managementul afacerilor iar 100 de persoane vor absolvi programe de formare în managementul afacerilor şi managementul proiectelor cu certificare CNFPA.

Până în luna septembrie (inclusiv) au avut loc 22 evenimente de formare în 17 judeţe ale ţării (inclusiv Bucureşti) la care au participat aproximativ 450 de beneficiari, membri ai grupului ţintă, demonstrând o deosebită aderenţă la problematica pe care proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei” o dezbate.

  • Soluţia TIC pentru îmbunătăţirea performanţelor IMM-urilor înglobează platformele “Demonstratorul IMM Virtual” şi “Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială” şi este concepută cu scopul de a sprijini utilizarea tehnologiilor informatice moderne de management şi, prin aceasta, creşterea deschiderii şi flexibilităţii managerilor şi întreprinzătorilor în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri.

Platforma Demonstratorul IMM Virtual oferă, prin intermediul unui pachet informatic accesibil on-line, un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate de către persoanele din grupul ţintă pentru propria afacere (www.immvirtual.ro).

Platforma Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială, construită pe modelul întrebări şi răspunsuri, dă posibilitatea comunităţii de antreprenori existenţi sau în devenire să beneficieze de informaţiile relevante pentru afacerile lor, disponibile într-o  bază de cunoştinţe puternice, construită pe criterii de competenţă şi să contribuie la dezvoltarea continuă a acesteia. Comunicarea în cadrul Biroului va fi asistată de către moderatori din cadrul echipei de proiect (www.e-birouvirtual.ro).

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) este o fundaţie înfiinţată în 2006 cu misiunea de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor şi promovarea culturii antreprenoriale în spaţiul sud-est european. Fundaţia face parte dintr-o reţea internaţională de centre similare active în: Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia. CEED România este furnizor de formare autorizat, cu o bogată experienţă în servicii de consultanţă şi instruire pentru IMM-uri  şi cu un impresionant portofoliu de programe internaţionale.

MBM Software & Partners este o firmă tânără care activează în domeniul TIC din anul 2005 înscriind în obiectul său de activitate dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic, instruire şi management de proiect. Astăzi  MBM deţine o platformă de bune practici, studii de caz, deprinderi, lecţii învăţate care adaugă valoare produselor software pe care le oferă,  reprezentând astfel o garanţie a succesului.

Pentru informaţii detaliate despre proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” accesaţi pagina web  www.im3.ro. Aici veţi putea să vă creaţi un cont, să vă înscrieţi la programele de formare sau să deveniţi utilizator al platformelor software Demonstratorul IMM Virtual sau Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială.

Comments

comments

Author: ionut_d

1 thought on “Proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei” sprijină crearea de noi locuri de muncă

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.