„Întreprinzător în Mileniul Trei”, o invitaţie greu de refuzat adresată celor care doresc un alt fel de afacere„Întreprinzător în Mileniul Trei” este unul dintre proiectele strategice aflate în curs de implementare în România, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se adresează unui grup ţintă format din persoane din toate judeţele ţării care doresc să îşi îmbunătăţească spiritul antreprenorial, competenţele manageriale şi abilitatea de a utiliza intensiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea de zi cu zi.

Care sunt elementele distinctive si de ce ar trebui să atragă atenţia în mod deosebit acest proiect, a cărui denumire incitantă se poate descompune în cuvinte cheie motivante: informaţie, tehnologie, afacere, succes?

1. Ideea proiectului, construit prin îmbinarea disciplinelor orientate către antreprenoriat şi managementul afacerii cu discipline orientate către introducerea în management a conceptelor, tehnicilor şi instrumentelor TIC. Impactul programelor de formare oferite va fi  potenţat prin utilizarea unei platforme de servicii electronice integrate realizată în cadrul proiectului, “IMM Virtual şi Birou Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială”, prin  promovarea conceptelor de servicii virtuale şi  prin furnizarea de asistenţă  tehnică în vederea utilizării acestor servicii proprii societăţii informaţionale.

Acest pachet  complex de servicii este pus în mod gratuit la dispoziţia persoanelor care fac parte din grupul ţintă: angajaţi care doresc să îşi sporească  abilităţile şi competenţele, conducători de IMM-uri care doresc să deprindă noi abilităţi manageriale, întreprinzători care doresc sporirea competitivităţii propriei afaceri sau persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă.

2. Angajamentul, determinarea şi experienţa celor doi parteneri care au avut ideea de a dezvolta proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” exploatând  creativ şi armonios complementarităţile existente.

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) este o fundaţie înfiinţată în 2006 cu misiunea de a sprijini dezvoltarea IMMurilor şi promovarea culturii antreprenoriale în spaţiul sud-est european. Fundaţia face parte dintr-o reţea internaţională de centre similare active în: Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia şi este furnizor de formare autorizat, cu o bogată experienţă în servicii de consultanţă şi instruire pentru IMMuri  şi cu un impresionant portofoliu de programe internaţionale.

MBM Software & Partners este o firmă tânără care activează în domeniul TIC din anul 2005 înscriind în obiectul său de activitate dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic, instruire şi management de proiect. Astăzi  MBM deţine o platformă de bune practici, studii de caz, deprinderi, lecţii învăţate care adaugă valoare produselor software pe care le oferă,  reprezentând astfel o garanţie a succesului.

3. Componenta practică ce va contribui la formarea unei imagini corecte a utilizării tehnologiilor informatice moderne de management şi, prin aceasta, la creşterea deschiderii şi flexibilităţii managerilor şi întreprinzătorilor în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri.

Platforma IMM Virtual oferă prin intermediul unui demonstrator accesibil on-line un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate de către persoanele din grupul tinta pentru propria afacere.

Platforma Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială înglobează functionalităţi de informare cu privire la domeniul antreprenorial şi utilizarea TIC în afaceri. Platforma construită pe modelul întrebări şi răspunsuri dă posibilitatea comunităţii de antreprenori existenţi sau în devenire să contribuie la creşterea unei baze de cunoştinţe puternice, pe criterii de competenţă. Biroul va fi asistat de către moderatori din cadrul echipei de proiect.

Pâna la încheierea proiectului în decembrie 2012 vor fi organizate în toate cele 8 regiuni de dezvoltare programe de formare privind utilizarea TIC în afaceri pentru aproximativ 800 de persoane şi programe de formare privind iniţierea şi managementul afacerii  pentru circa 400 de  persoane, la care se adaugă cursuri pentru 40 de  persoane în managementul afacerii şi managementul de proiect, cu certificate CNFPA.

Prin condiţiile de management şi organizare proiectul sprijină îndeplinirea obiectivelor europene orizontale: egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, inovaţie şi TIC, încurajând în mod deosebit accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile pe care le furnizează.

Pentru informaţii detaliate despre proiect şi pentru înscrieri la programele de formare accesati pagina web a proiectului “Întreprinzător în Mileniul Trei” la adresa  www.im3.ro.

Comments

comments

Author: ionut_d

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.